Tư vấn 24/24: 0977.883.996

→ TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG THÀNG 4/2019

Tổng hợp các đơn hàng hot, lương cao diện Kỹ sư, Thực tập sinh thi tuyển tháng 4/2019BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG THÁNG 4-1 BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG THÁNG 4-2

--------

VINAYUUKI cung cấp các cơ hội làm việc hợp pháp, đáng tin cậy tại Nhật Bản, 
với tôn chỉ 4 KHÔNG:

KHÔNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

KHÔNG THU TIỀN KÝ QUỸ

KHÔNG CÒ MỒI MÔI GIỚI

KHÔNG TRUNG GIAN GIỚI THIỆU THU PHÍ BẤT HỢP PHÁP

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 0977 883 996